VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA

Vibrační diagnostika je v současné době tou nejlepší cestou, jak zjistit aktuální stav ložisek, ozubených kol a celkovou kondici zařízení.

Pomáhá odhalit defekty a opotřebení v zárodku a tím předejít haváriím s následnými škodami v podobě přerušení výroby, případně poškození navazujících zařízení.

Používáme přístroje Microlog od SKF a touto firmou máme proškolené pracovníky.

Provádíme vibrační diagnostiku:

  • Ložisek
  • Převodovek
  • Ventilátorů
  • Šroubových kompresorů
  • Drtičů
  • Mlecích bubnů