USTAVOVÁNÍ STROJŮ A LINEK LASEREM

Velkým problémem při sestavování zařízení je nesouosost, která způsobuje vibrace a zvýšené namáhání strojních součástí. Zvyšuje se tak opotřebení a riziko havárie. Je proto optimální veškeré zařízení ustavit s maximální přesností.

Používáme nejpřesnější a časově nenáročnou metodu laserového ustavení pomocí přístrojů firmy Fixturlaser.

Laserové ustavování je jednoduchá a efektivní metoda, která zaručuje vysokou přesnost ustavení.