SERVISNÍ ČINNOST

Provádíme generální opravy převodových skříní

  • Výměna a ustavení ozubených věnců a pastorků na mlecích bubnech, rotačních pecích.
  • Revize převodových skříní s protokolem
  • Vibrační diagnostika s protokolem pro účely ISO
  • Svařování a obrábění velkorozměrových dílů
  • Výrovba a dodávky náhradních dílů do převodovek